A számlaalakiság márpedig számít! Háromszögügylet apropóján foglalt állást az Európai Bíróság a számlaalakiság témában

Szeretnénk felhívni figyelmét egy friss uniós ítéletre, amely jelentős befolyással lehet a NAV gyakorlatára is. Az ítélet alapjául szolgáló jogvita egy számlázással kapcsolatos formai hiba miatt alakult ki.

 

Az Európai Unió Bírósága („EUB”) C‑247/21. számú ítéletében két fontos megállapításra jutott, amelyek a háromszögügyletekre, azon belül is kifejezetten az ügyletek számlázására és a számlák helyesbítésére vonatkoznak.

 

Általánosságban, a háromszögügylet lényege, hogy a terméket az egyik tagállamból értékesítik egy második tagállambeli köztes beszerző részére, aki pedig ezt a terméket egy harmadik tagállamban lévő végső vevő részére értékesíti, ám az említett terméket közvetlenül az első tagállamból a harmadik tagállamba fuvarozzák.

 

Az ilyen típusú tranzakciókra speciális áfaszabályok vonatkoznak. A szabályozás lényege, hogy a köztes beszerző mentesül a végső beszerző tagállamában történő adófizetési és bejelentkezési kötelezettség alól. Az ügylet során a köztes beszerző és a végső vevő közötti tranzakció áfakötelezettségének bevallása és megfizetése a végső vevő feladata lesz, és a vonatkozó számlákat is ennek megfelelő tartalommal kell kiállítani.

 

A gyakorlatban azonban előfordul, hogy az ilyen ügyletekről szóló számlák nem megfelelően kerülnek kiállításra, mert nem tartalmazzák kifejezetten, hogy fordított adózásról van szó.

 

Ez történt a Bíróság elé került esetben is, ahol az érintett számlák a „közösségen belüli, adómentes háromszögügylet” kifejezést tartalmazták, és nem tettek utalást az adófizetési kötelezettség harmadik félre történő átszállására vonatkozóan.
Az EUB e tekintetben rögzítette, hogy ez a számlázási gyakorlat nem megfelelő, a háromszögügylet keretében a végső vevő nem tekinthető érvényesen az áfa megfizetésére kötelezett személynek, ha a köztes beszerző által kibocsátott számla nem tartalmazza a „fordított adózás” kifejezést.

 

Felmerül a kérdés, hogy amennyiben a számla ily módon, helytelenül került kiállításra, orvosolható-e a hiba – azaz elkerülhető-e a közbenső vevő adófizetési kötelezettségének megállapítása – a számla helyesbítésével?

 

Az ítéletben az EUB ezzel a kérdéssel is foglalkozott, és kiemelte, hogy a számlán a fordított adózás kifejezés feltüntetésének elmulasztása nem helyesbíthető utólag olyan megjegyzés hozzáadásával, amely pontosítja, hogy e számla Közösségen belüli háromszögügyletre vonatkozik, és hogy az adófizetési kötelezettség az értékesítés megrendelőjére száll át. Egy ilyen számlázási hiba esetén tehát – hiába kerül a számla utólag kiegészítésre – az ügylet adózása az eredeti számla tartalma alapján alakul. Azaz a közbenső fél köteles az áfát a „közbenső” tagállamban megfizetni, amit egészen addig nem tud levonni, amíg nem igazolja, hogy az érkezési (harmadik) tagállamban az adót megfizette.

 

Ahogy azt láthatjuk, a számlák megfelelősségére vonatkozó – és kiemelten vizsgált – formai feltételek megsértésének közösségi ügyletek esetén is lehet komoly adózási következménye. Főként, ha figyelembe vesszük az EUB azon álláspontját, hogy a formai mulasztás mégsem minden esetben helyesbíthető utólag! Vagyis közösségi értékesítésnél egy nem megfelelően paraméterezett számlázási folyamat igencsak megnehezítheti az adóalanyok életét (utólagos áfaregisztráció, áfa finanszírozása), nem is beszélve a közbenső országban a fizetendő áfa elmaradása miatt kivethető bírságokról.

 

Ez a jogeset is azt mutatja, hogy a számlázás szabályszerűségére nagyon figyelni kell (és akkor még nem is beszélve a bejövő számlákon szereplő áfa levonásának kockázataira, vagy a beszállítókra vonatkozó kellő körültekintés követelményének teljesítésére). A szabályok gyorsan változnak, az ellenőrzési módszerek finomodnak, ezért a „mi így szoktuk”, a„régen is így volt” vagy „én így vettem át” gyakorlatnak komoly kockázata lehet!

 

Nagyon szeretnénk, hogy ügyfeleinknek a kimenő/bejövő számlákkal kapcsolatos kockázatokkal ne kelljen foglalkoznia, és idejüket a tényleges bevételszerző tevékenységre tudják fordítani. Ebben tudunk Önöknek segíteni, legyen szó a számlázással kapcsolatos kisebb kérdések megválaszolásáról, beszállítók ellenőrzéséről vagy a teljes számlázási folyamat átvilágításáról. Kérdés esetén állunk szíves rendelkezésre!

 

A blogbejegyzésben található információk csupán tájékoztatásul szolgálnak. Ezek az információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául a tanácsadójával való előzetes konzultáció nélkül.

 

Tájékoztatjuk, hogy a K-X Consulting Kft. 2023. január 16-tól a BDO Magyarországgal karöltve folytatja működését és nyújt támogatást BDO Magyarország K-X Tanácsadó Kft. néven. Amennyiben a bejegyzéssel kapcsolatban kérdése merül fel, várjuk levelét a k-x.office@bdo.hu e-mail címre.