Fontos transzferár változások (újra)

Ismét a fontos transzferár változásokról!

 

Tisztelt Partnerünk!

 

Az adóváltozásokkal teli 2022. nyár nagy horderejű változásokat hozott a transzferárazást illetően. A módosítás alaposan felkavarta a kedélyeket, de vannak olyan változások, ahol a részletszabályokat továbbra sem ismerjük, ezért a gyakorlati felkészülés megkezdése is csúszik.

 

Mediánra történő kiigazítás

 

Az adóév végéhez közeledve, a változások közül a kötelező mediánra történő kiigazítási kötelezettséget érdemes átgondolni, a jellemzően a szokásos piaci jövedelmezőségi tartomány alsó határához közel eső jövedelmezőséget elérő, vagy megállapodás alapján rendszeres kiigazítást alkalmazó társaságok esetén. A jövőben, ha az elért haszonkulcs nem esik bele a szokásos piaci ártartományba, fő szabály szerint a társasági adó alapjának módosításával a haszonkulcs mértékét medián értékre kell kiigazítani.

 

Ez azt jelenti, hogy ha egy társaság még idén, számlázás útján maga igazítja ki az adózás előtti eredményét, akkor azt a korábbi gyakorlat szerint teheti meg, és a már kiigazított eredménye fogja a transzferár-vizsgálat tárgyát képezni. Például, ha a kapcsolt felek közötti szerződések akként rendelkeznek, hogy 2% nettó üzemi eredmény el nem érése (pld. 1%-os üzemi eredmény) esetén a társaság jogosult a 2%-os eredmény eléréséhez szükséges árkorrekcióra, akkor ezt ekként megteszi és eredményét erre kiigazítja, +1%-os korrekcióval. Ha a korrekcióval számított eredmény a szokásos piaci jövedelmezőségi tartományba (pld. 2-6%) esik, akkor további teendő ezzel kapcsolatban nem jelentkezik.

 

Ha azonban a kiigazítás nem történik meg idén az árak korrekciójával, és a jövő év elején készülő elemzések arra az eredményre jutnak, hogy a társaság 2022-es eredménye elmarad a hasonló tevékenységű független vállalatok szokásos eredményéhez viszonyítva, akkor a társasági adó alapját az említett független összehasonlító adatokból képzett piaci ártartomány (pld. 2-6%) középértékéhez (mediánjához) kell kiigazítani. Amennyiben a medián pld. 4%, akkor ez a korrekció +3%-ot fog jelenteni, szemben az +1%-os, a szokásos piaci jövedelmezőségi tartomány alsó értékét elérő eredménykorrekcióval.

 

Kötelező adatszolgáltatás bevezetése

 

Ahogy azt szintén jeleztük korábban, a cégek életében újabb adatszolgáltatási kötelezettség jelenik meg, ugyanis a kapcsolt felek között bonyolított ügyleteket érintően is adatszolgáltatási kötelezettséget vezetnek be, melyet az éves társasági adóbevallásban kell teljesíteniük. Ezúton is szeretnénk jelezni Kedves Ügyfeleinknek, hogy az ezzel kapcsolatos konkrétumok (a vonatkozó NGM Rendelet módosítása) még mindig nem jelentek meg hivatalos formában, ezért tényekről egyelőre nem tudunk beszámolni. Amint ezek az információk ismertté válnak, beszámolunk róluk.

 

Ugyanakkor, a korábbi jogszabálytervezetek, az adóellenőrzéseken esetenként szükséges adatkérések és a szakmai egyeztetéseken megosztott (de nem végleges) hatósági elképzelések alapján, a következő adatigényre érdemes felkészülni:

 

  • Az ügylet rövid, tipizált megnevezése és az ügylet karakterizációja
  • Az ügyletben érintett kapcsolt vállalkozások azonosító adatai
  • A tényleges tárgyévi nettó ellenérték kapcsolt partnerenkénti bontásban
  • Társasági adóalap-korrekció mértéke az adott kapcsolt ügylet alapján
  • A szokásos piaci ármegállapítási módszer
  • Az alkalmazott jövedelmezőségi mutató megnevezése
  • Az összehasonlító elemzés szerinti szokásos piaci ár vagy ártartomány
  • A már az esetleges adóalap-kiigazítással számolt, adott ügyletben ténylegesen alkalmazott ár/mutató

 

Ha a fentiek kapcsán segíteni tudunk a transzferár-változások miatti felkészülésben, illetve később a transzferár nyilvántartások elkészítésében, felülvizsgálatában, vagy az adatszolgáltatás előkészítésében, állunk szíves rendelkezésére!

 

Üdvözlettel:
A K-X Consulting Csapata

 

A blogbejegyzésben található információk csupán tájékoztatásul szolgálnak. Ezek az információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául a tanácsadójával való előzetes konzultáció nélkül.