Mindent a csoportos társasági adóalanyiságról (CSOPTA)

Vészesen közeledik a 2023. január 1-től kezdődő csoportos társasági adóalanyiság (CSOPTA) választásának határideje! A közelgő 2022. november 20-i határidőre tekintettel egy rövid áttekintéssel szeretnénk támogatni azokat, akik számára a CSOPTA érdekes lehet.

 

A CSOPTA lényege, hogy egy társaság nem önállóan, hanem csoport létrehozásával és más tagokkal együtt, de egy csoportképviselő útján, egyazon csoportazonosító szám alatt teljesítik társasági adókötelezett¬ségeiket. A CSOPTA tagok a társasági adó vonatkozásában egy adóalanynak minősülnek, és a tagok önálló társasági adóalanyisága megszűnik. Lényeges, hogy a csoporttagok egyetemlegesen felelősek a CSOPTA fennállása alatt, de az azt megelőzően keletkezett adókötelezettségért is!

 

A következőkben röviden összefoglaljuk a jogosultsági feltételeket, a konstrukció előnyeit és korlátait.

 

A CSOPTA létrehozásának feltételei
CSOPTA-t olyan belföldi gazdasági társaságok hozhatnak létre, melyeknek mérlegfordulónapja azonos, illetve, egységesen a számviteli törvény vagy az IFRS-ek szerint készítik a beszámolójukat; valamint a csoporttagok között legalább 75%-os arányú szavazati jogon alapuló kapcsolt vállalkozási viszony áll fenn. Ha a jogosultsági feltételek fennállnak, a CSOPTA a leendő csoporttagok közös, írásos kérelmére és az Adóhatóság engedélyével jöhet létre. A kérelmet idén 2022. november 20-ig lehet benyújtani a 22T118 számú nyomtatványon. Ez a határidő jogvesztő, tehát amennyiben 2023. január 1-jétől CSOPTA-t kívánnak létrehozni, ezt legkésőbb 2022. november 20-áig tudják kérelmezni! A kérelemben meg kell jelölni egy csoportképviselő társaságot. A kérelem jóváhagyását követően az Adóhatóság csoportazonosító számot állapít meg, és az adott csoport a továbbiakban az adókötelezettségeit ez alatt a szám alatt teljesíti.

 

A CSOPTA választásában rejlő lehetőségek
A CSOPTA számos előnnyel járhat, ám az előnyök egy része valójában csak opció, amely az adott csoporttagok helyzetétől függően tudnak ténylegesen kiaknázni. Melyek ezek az előnyök?

 

Adókedvezmények! Az adókedvezmények szempontjából a CSOPTA egyetlen adózónak minősül. A csoport adókedvezményt már akkor is igénybe vehet, ha az adókedvezményre vonatkozó feltételeknek való megfelelést egy csoporttag vállalja és ténylegesen teljesíti.

 

Veszteségek és elhatárolt veszteségek érvényesítése csoportszinten! A CSOPTA adóalapja a csoport veszteségével csökkenthető, amely az egyes csoporttagok negatív adóalapjainak összegével egyezik meg. Ez azt jelenti, hogy a tagok egymás között érvényesíthetik a másik tag veszteségét. A CSOPTA alatt keletkezett elhatárolt veszteség a keletkezés adóévében és az azt követő öt adóévben elszámolható a csoport adóalapjának csökkentéseként, a csoportképviselő döntése szerinti megosztásban.

 

Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó korrekciós tételeket nem kell alkalmazni! A CSOPTA tagoknak a csoporttá válást követően nem kell alkalmazni a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó korrekciós tételeket, és a transzferár dokumentációs kötelezettséget is csak a csoporton kívüli kapcsolt vállalkozások esetében kell teljesíteni.

 

Kevesebb adminisztráció! Az adóbevallás és adófizetés csoportszinten (a csoportképviselő útján) történik, így a csoport egészére nézve mérséklődik az adminisztráció. További könnyebbség a már említett kisebb transzferárazási dokumentációs kötelezettség.

 

Figyelembe veendő korlátozások
A CSOPTA-nak vannak korlátai. Ezeket szintén az adott társaság és a CSOPTA-ba bevonható tagok egyedi helyzetére nézve kell mérlegelni.

 

Korlátozott veszteségleírás! A CSOPTA adóalapjának a veszteség csoport szinten történő érvényesítését követően is el kell érnie a csoporttagok adóévi elhatárolt veszteségének figyelembevétele nélkül számított, nem negatív adóalapok összegének a felét (hasonlóan a különálló társasági adóalanyok 50%-os levonási korlátjához). Amennyiben valamely csoporttag az egyedi levezetése során is csökkenti az adóalapját elhatárolt veszteséggel, az egyedi levezetésben és a CSOPTA adóalapjának meghatározásakor érvényesített veszteség együttesen sem haladhatja meg a veszteség érvényesítése nélküli egyedi pozitív adóalapok összegének 50%-át.

 

Kamatlevonhatóságra továbbra is figyelni kell! Ennek akkor van jelentősége, ha a csoportszintű finanszírozás költsége meghaladja az EBITDA 30%-át vagy a 939 810 000 Ft közül a magasabb összeget. CSOPTA esetén a 939 810 000 Ft-os értékhatár együttesen vonatkozik azon CSOPTA-tagokra, amelyek nettó finanszírozási költséggel rendelkeznek.

 

Egyéb korlátozások! Egyes adóalapmódosító tételek csak korlátozásokkal érvényesíthetők. Pld. K+F kedvezmények, a műemlék kedvezmény, és a jogdíjakhoz kapcsolódó módosító tételek.

 

Ha kérdése lenne, vagy segíteni tudunk a döntéshozatalban, állunk szíves rendelkezésére!

 

Üdvözlettel:
A K-X Consulting Csapata

 

A blogbejegyzésben található információk csupán tájékoztatásul szolgálnak. Ezek az információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául a tanácsadójával való előzetes konzultáció nélkül.