Partnerkontroll – Az üzleti partnerek átvilágításának fontossága

Az utóbbi években megváltozott az adóhatóság ellenőrzési gyakorlata. Az első körös adóellenőrzések helyett egyre gyakoribbak a figyelemfelhívás célzattal elrendelt úgynevezett jogkövető vizsgálatok. Ezek során az adókötelezettséghez kapcsolódó hibák feltárásával az adóhatóság rámutat azon adózási folyamatokra, amelyek adózási hibát, vagy annak kockázatát hordozzák, lehetőséget biztosítva arra, hogy ezt megadott határidőn belül, jogkövetkezmények nélkül javítsuk. A gyakorlatban azonban, amennyiben a jogkövető ellenőrzés során olyan beszállítói láncolatra bukkan a revízió, melynek valamelyik résztvevője elmaradt az áfa fizetési kötelezettséggel, biztosak lehetünk abban, hogy már megállapítással (és akár 200%-os adóbírsággal) záruló adóellenőrzés keretében tovább fogja vizsgálni a fenti láncolat résztvevőit. Az ilyen esetekben, ahogy az korábban is jellemző volt, az adóhatóság a rendszerint az önhibáján kívül belekeveredőtől, azaz tőlünk várja „kárának” megtérítését.

 

Köszönhetően számos, korábban megjelent Európai Bírósági ítéletnek (pld. C-80/11 Mahagében és Dávid-ügy, C-273/11 Mecsek Gabona-ügy,C-446/15 Signum Alfa Sped-ügy), az adóhatóság – elvileg – már csak abban az esetben érvényesíthetné a beszállítói láncolatban történt visszaélés miatt eltűnt áfát, ha objektív körülmények alapján bizonyítást nyer, hogy az adózó tudta vagy tudnia kellett volna, hogy adócsalással érintett ügyletben vesz részt, és nem tette meg a tőle észszerűen elvárható intézkedéseket, hogy ezt megakadályozza.

 

Annak ellenére, hogy az adóhatóság útmutatóban és belső irányelvben is rögzítette, hogy az ellenőrzés során mely objektív körülmények fennállását kell a revíziónak vizsgálnia, amelyek bizonyítható fennállása esetén mentesíti a társaságot az objektív felelősség alól, a tapasztalatunk alapján sajnos az ellenőrzési gyakorlat igen eltérő. Még mindig rendszeres, hogy a revízió olyan kontrollfolyamatokat várna el az adóalanyoktól a negatív következmények alóli mentesülés érdekében, amelyek csak „íróasztal mögül” tűnhetnek észszerűnek. Amellett, hogy az adóhatóság a nyilvánosan elérhető partneradatok teljeskörű ellenőrzését és a beszerzett adatok dokumentálását is számon kéri az adózótól, azt is elvárja, hogy szerződéskötés előtt személyesen keressék fel az ügyvezetőt vagy a kapcsolattartót, utóbbi esetben pedig ellenőrizze annak eljárási jogosultságát is. Habár az Európai Bíróság korábban említett ítéletei alapján az alvállalkozó személyi, tárgyi feltételeinek, adóbevallási hajlandóságának stb. vizsgálata az általános üzleti partner ellenőrzésen túlmutató olyan elvárás, melyet nem várhatna el az adóhatóság – ezzel még nincs minden revizor tisztában. Ezért persze minden ilyen esetnek az a vége, hogy az adóalany kénytelen felvenni a kesztyűt és küzdeni igazáért, amit ritkább esetben első fokon, de jellemzően inkább másodfokon vagy a bíróságon nyer meg… vagy épp veszít el. De ha meg is nyeri az adózó az ügyet, biztos, hogy több óra extra munkaidővel kell számolnia, nem is beszélve a pluszban felmerült költségekről, tanácsadói és ügyvédi díjakról és a fölösleges idegeskedésről. Ilyenkor rendszeresen felmerül az emberben, hogy de jó lett volna, ha annak idején ezt jobban megnéztük volna, esetleg kisebb dokumentációt tettünk volna össze a beszállítóról.

 

Véleményünk szerint a partnerek átvilágítását minden új és jelentősebb összegű partneri együttműködés esetén érdemes lefolytatni. A partnerátvilágítás kapacitást köt le a társaságok oldalán, ezért ha szeretne egyeztetni a témában, vagy segítség lehetünk a partnerkontroll gyakorlati megvalósításában, keressen minket bizalommal!

 

Amennyiben a blogbejegyzéssel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük keresse K-X-es kapcsolattartóját a már ismert elérhetőségeken vagy várjuk levelét a nyari@k-xconsulting.com e-mail címre.

 

A blogbejegyzésben található információk csupán tájékoztatásul szolgálnak. Ezek az információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául a tanácsadójával való előzetes konzultáció nélkül.