Marketingszolgáltatás és árengedmény

Tisztelt Ügyfelünk!

 

A marketingszolgáltatások elszámolása rendszeresen visszatérő megállapítás adóhatósági vizsgálatok alkalmával. Van olyan, hogy az elszámolás pontatlan, van, amikor a teljesítés igazolása hiányos, és van, amikor már a marketing együttműködés adójogi alapja helytelen.

 

A nagykereskedők változatos módon ösztönzik, támogatják viszonteladóikat, annak érdekében, hogy elősegítsék termékeik értékesítését. Előfordul, hogy marketing-/ügynöki szolgáltatási szerződéseket kötnek, amikben a viszonteladók meghatározott módon történő promóciót vállalnak, de olyan is van, hogy a nagykereskedő különböző típusú árengedményeket nyújt a viszonteladóknak bizonyos forgalmi célok elérése esetén.

 

Tapasztalatunk szerint azonban gyakran előfordul, hogy a két szisztéma (marketing típusú szolgáltatások megrendelése és az üzletpolitikai, forgalmi árengedmények rendszere) keveredik, elmosódik, és emiatt a nagykereskedők és a viszonteladók eljárása is megkérdőjelezhető áfa szempontból.

 

Levelünk célja, hogy felhívjuk figyelmüket az elkülönítés fontosságára, annak eldöntésére és egyértelműsítésére, hogy milyen típusú együttműködésről is van szó.

 

Marketingszolgáltatás valósul meg amennyiben a nagykereskedő előre meghatározott feladatok ellátását írja elő az adott ellenérték kifizetéséhez. Például, elvárja, hogy a viszonteladó meghatározott módon reklámozza a termékét a honlapján vagy üzletében, esetleg szórólapok kihelyezését kéri. Ekkor, függetlenül attól, hogy a viszonteladó a szolgáltatás ellenértékét milyen formában (pénzben, termékben vagy kedvezményként) kapja meg, mindig számlát kell kiállítania a nagykereskedő felé. Szintén kockázat, hogy az ellenérték nem vagy nem pontosan számszerűsített, amely fakadhat abból és lehet jele annak, hogy a marketingszolgáltatást nem határolták el egyértelműen, és valójában összemosódik valami mással.

 

Fontos, hogy a nagykereskedő a viszonteladói számlakibocsátást nem válthatja ki azzal, hogy jóváíró számla kibocsátásával a marketingszolgáltatás ellenértékéig árengedményt nyújt. Adókockázatot rejt magában, ha a nagykereskedő ezzel az összeggel csökkenti a viszonteladó részére teljesített termékértékesítések adóalapját arra hivatkozással, hogy például a marketingszolgáltatást üzletpolitikai célból vette igénybe. Ebben az esetben ugyanis mindkét fél kockázatot fut:

  • A nagykereskedő más adóalany által teljesített szolgáltatásra tekintettel csökkentené helytelenül a saját adóalapját, amire tekintettel adóhiány keletkezne nála. Az adóhiány után adóbírság (50%) és késedelmi pótlék fizetési kötelezettséget állapíthat meg a NAV.
  • A viszonteladó a marketingszolgáltatás teljesítésére vonatkozó számlakibocsátási kötelezettségét mulasztaná el, amely mulasztási bírság kiszabását vonná maga után (1 millió Ft/számla). Emellett adókülönbözet keletkezne a viszonteladó oldalán is a szolgáltatás áfakötelezettségének elmaradása miatt, melyhez kapcsolódóan szintén adóbírság (50%) és késedelmi pótlék fizetési kötelezettség is felmerül.

 

Mindezek mellett még a számviteli elszámolások is pontatlanok lesznek, amelynek az iparűzési adóalap meghatározásakor is jelentősége lehet!

 

Az árengedmény eseteit az Áfa törvény külön meghatározza a 71., 77. és 78. §-ban. E törvényi hely alapján az árengedmények jellemzően forgalmi vagy fizetési feltételek teljesítése esetén adhatók, de vannak úgynevezett üzletpolitikai célú kedvezmények is. Engedmény nyújtható előzetesen és utólagosan is, lehet számlázott vagy nem számlázott. Az árengedmény csökkentheti a fizetendő adó alapját, de adható úgy is, hogy nincs áfahatása. S habár a marketingszolgáltatás és az árengedmény esetében is vannak előírt feltételek, valamint mindkettő ugyanazon célt szolgálja (forgalomnövekedés), érdemi különbség, hogy marketing¬szolgáltatás esetében a viszonteladó a nagykereskedő részére bizonyos marketingfeladatok ellátására vállal kötelezettséget, amiért a nagykereskedő fizetési kötelezettséggel tartozik! Árengedmény esetében viszont nincs ilyen kapcsolat a felek között.

 

Az árengedmény áfakezelése tehát komplex kérdés, aminek adókövetkezményei és a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása kizárólag a körülmények alapos megismerése után dönthető el.

 

Amennyiben a fentiek felkeltették az érdeklődését, vagy szeretné, ha az árengedményekre vonatkozó gyakorlatát megvizsgáljuk, hogy az megfelel-e a törvényi előírásoknak, keressen minket bizalommal!

 

Üdvözlettel:
A K-X Consulting Csapata

 

A blogbejegyzésben található információk csupán tájékoztatásul szolgálnak. Ezek az információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául a tanácsadójával való előzetes konzultáció nélkül.