Fontos transzferár változások

Tisztelt Partnerünk!

 

A múlt héten elfogadott, de egyelőre még ki nem hirdetett nyári adócsomag a transzferárazási szabályokhoz is markánsan hozzányúl. A módosítások már a 2022-es adóévet is érintik! A módosítások jelentős változásokat hoznak a cégek életébe. Az adóhatóság számára a kapcsolt felek közötti ügyletekről elvárt adatszolgáltatás révén nagyobb rálátást, magasabb bírságtételeket és a kiigazítási módszer módosításával közvetetten adókötelezettség-emelkedést eredményeznek a változások. Tekintettel arra, hogy a transzferár az adóhatóság évek óta kiemelt ellenőrzési terület, a változások gyakorlatba történő átültetésének megfelelő előkészítése szükséges! A felkészülést a nyári adócsomag kihirdetését, illetve – a kötelező adatszolgáltatásra vonatkozóan – a transzferár rendelet (32/2017. NGM rendelet) módosítását követően tudják megkezdeni.

 

Melyek a tervezett változások, és mik lesznek a közvetlen következményei?

 

Kötelező adatszolgáltatás bevezetése

A valós idejű adatszolgáltatás és a – korábban szélesebb körben elvárt – EKAER adatszolgáltatás után a kapcsolt felek között bonyolított ügyleteket érintően is adatszolgáltatási kötelezettséget vezetnek be. A nyilvántartásra kötelezett adózóknak az éves társasági adóbevallásukkal egyidejűleg adatot kell szolgáltatniuk az adóhatóság részére. Az adatszolgáltatásban várhatóan a szokásos piaci árat, és az annak meghatározásánál alkalmazott módszert is be kell mutatni. Ez egyben azt is jelenti, hogy a társaságoknak a kapcsolt felekkel folytatott ügyletek részleteit, valamint a transzferár nyilvántartás részét képező szokásos piaci árat legkésőbb a társasági adóbevallás benyújtásáig ismerniük kell. (A kötelező adatszolgáltatás körét részletesen a transzferár rendelet (32/2017. NGM rendelet) fogja tartalmazni.)

 

Kötelező interkvartilis tartomány

A jelenlegi szabályozás szerint az interkvartilis tartomány képzése a szokásos piaci ártartomány meghatározásakor főszabály szerint kötelező, de bizonyos feltételek mellett ettől el szabad térni (pl. minta elemszáma 30 alatti, vállalatok száma 10 alatti, minta tartománya 15 százalékpont alatti). A jövőben a kivételek megszűnnek, és minden esetben kötelezővé válik az interkvartilis tartomány képzése, amikor adatbázis-kutatással határozzák meg a szokásos piaci árat vagy nyereséget.

 

Kiigazítás mediánra

A jövőben, ha az alkalmazott haszonkulcs nem esik bele a szokásos piaci ártartományba, a kiigazítást a mediánra, és – a módosítás irányától függően – nem a tartomány alsó vagy felső határára kell megtenni, kivéve, ha az ettől eltérő érték helyességét az adózó kifejezetten igazolja.

 

Megemelt bírságtételek

A hiányzó vagy későn elkészített transzferár-nyilvántartások miatti mulasztási bírság az általános bírságtételekhez képest eddig is emelt összegű volt (ügyletenként 2 millió forint, ismételt jogsértés esetén 4 millió forint). A kiróható bírság összege 5 millió, ismételt jogsértés esetén 10 millió forintra emelkedik. A megnövelt bírságösszegek – illetve a fentebb említett kötelező adatszolgáltatás – miatt így még fontosabb lesz, hogy a transzferár-nyilvántartások határidőben elkészüljenek!

 

Szokásos piaci ár megállapítási iránti kérelem eljárási díja

A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem adóhatósági eljárási díja egyoldalú eljárás esetén 2 millió forintról 5 millió forintra, két- vagy többoldalú eljárás esetén 8 millió forintra emelkedik.

 

Ha a fentiek kapcsán segíteni tudunk a transzferár-változások miatti felkészülésben, illetve később a transzferár nyilvántartások elkészítésében, felülvizsgálatában, az adatszolgáltatás előkészítésében, állunk szíves rendelkezésére!

 

Üdvözlettel:
A K-X Consulting Csapata

 

A blogbejegyzésben található információk csupán tájékoztatásul szolgálnak. Ezek az információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául a tanácsadójával való előzetes konzultáció nélkül.