Új KATA törvény

Bizonyára értesült a hírekből, hogy az Országgyűlés kedden már el is fogadta a kisadózó vállalkozások tételes adózására (röviden: KATA) vonatkozó, hétfőn előterjesztett törvényjavaslatot, amely alapjaiban változtatja meg az eddigi viszonyokat.

 

Az új törvény nem egyszerűen a KATA eddigi szabályait módosítja, hanem egy új adózási formát hoz létre (új KATA) amellett, hogy 2022. szeptember 1-ével megszünteti a jelenleg hatályos szabályok szerint létrejött KATA adóalanyiságát mindenkinek.

 

Az új KATA csak olyan főállású egyéni vállalkozók részére lesz választható főszabály szerint, akik kizárólag magánszemélyek részére nyújtanak saját szolgáltatást.

 

Ez lényeges szűkítése a potenciális adóalanyok körének, ugyanis a korábbi szabályokkal szemben nem lehet az új KATA alanya többek között:

  • aki heti 36 órát elérő munkaviszonnyal rendelkezik,
  • aki öregségi nyugdíjban részesül,
  • aki más vállalkozásban társas vállalkozó,
  • aki közjegyző, egyéni szabadalmi ügyvivő, ügyvéd, vagy szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító igazolvánnyal rendelkező magánszemély,
  • a közkereseti társaság, a betéti társaság, az egyéni cég és az ügyvédi iroda.

 

Az új KATA alanya csak magánszemélyektől fogadhat el bevételt. Amennyiben a főállású egyéni vállalkozó más, akár belföldi- akár külföldi vállalkozástól (az új törvény szóhasználatával: „kifizetőtől”) szerez bevételt, a bevétel megszerzését megelőző napon az új KATA alanyisága megszűnik. Ez alól a szabály alól egyetlen kivételt a taxis vállalkozók jelentik, akik a jövőben is szerezhetnek bevételt kifizetőtől, azaz egy másik vállalkozástól is.

 

Fontos még, hogy – ahogy a régi KATA sem – az új KATA sem alkalmazható, amennyiben az egyéni vállalkozó ingatlan-bérbeadási tevékenységet végez!

 

Aki megfelel az új KATA feltételeinek:

 

Aki megfelel az új KATA feltételeinek, az sem ülhet tétlenül. Az a főállású egyéni vállalkozó, aki 2022. szeptember 1-én az új KATA alanya szeretne lenni, köteles ezt bejelenteni a NAV felé. A bejelentés 2022. augusztus 1-től tehető meg a NAV-nál.

 

Nagyon fontos speciális szabály, hogy a választást 2022. augusztus 31-ig be kell jelenteni, de ha ez nem történik meg, az egyéni vállalkozó jogosult ezen választását még 2022. szeptember 25-éig megtenni a 2022 szeptember hónapra is.

 

Az új KATA mértéke havi 50 ezer forint. A havi 25 ezer forint tételes adó megszűnik, mivel az új KATA mellékállásban nem választható, és a magasabb, havi 75 ezer forintos tételes adó választásának a lehetősége is megszűnik.

 

Az árbevételi korlát 12 millió forintról 18 millió forintra emelkedik. Tehát a 40 százalékos különadót csak a 18 millió forint feletti bevételrész után kell megfizetni, illetve az új KATA alanyiság év közbeni választása esetén annyiszor 1,5 millió forint feletti bevételrész után, amennyi hónap után a tételes adót meg kellett fizetni. (Tehát a szabályozási logika a régi marad e tekintetben.)

 

Érdekesség, hogy az Áfa törvény jelenleg hatályos szabályai szerint az alanyi adómentesség csak 12 millió forintig választható, tehát áfa kötelezettséggel kell számolnia, akinek a bevétele meghaladja ezt az értékhatárt. Kérdés, hogy a jogalkotó változtat-e majd az értékhatáron.

 

Az új KATA alanya – ahogy eddig – a következő év február 25. napjáig lesz köteles a NAV felé az erre rendszeresített nyomtatványon nyilatkozatot tenni az adóévben megszerzett bevételéről. (Amennyiben év közben lép ki az új KATA alól, akkor 30 nap van e nyilatkozat megtételére.)

 

Az új KATA alanya -ahogy eddig is – bevételi nyilvántartást köteles vezetni.

 

Aki nem felel meg az új KATA feltételeinek:

 

Aki nem felel meg az új KATA feltételeinek, annak – mivel 2022. szeptember 1-én megszűnik a KATA alanyisága – más adózási formát kell választania, illetve, ha nem választ, akkor a vállalkozási formájára vonatkozó általános szabályok szerint fog adózni.

 

Az új KATA választására nem jogosult egyéni vállalkozók, mint például, akik heti 36 órás munkaviszonnyal rendelkeznek, vagy öregségi nyugdíjasok, az új törvény szerint 2022. október 31. napjáig jogosultak 2022. szeptember 1-re visszamenőleges hatállyal a személyi jövedelemadó törvény szerinti átalányadózás (röviden: átalányadózás) választására. Az átalányadózás 2022. január 1-től jelentősen egyszerűsödött, és lényegesen kedvezőbb lett, mint korábban, erre tekintettel mindenképpen érdemes átgondolni az egyéni vállalkozóknak ezen adózási forma választását.

 

Az egyéni vállalkozók emellett a vállalkozói jövedelemadózás, vagyis az általános szabályok szerint adózhatnak a továbbiakban.

 

A nem egyéni vállalkozó adóalanyok (pl. betéti társaságok, ügyvédi irodák) 2022. szeptember 1-vel kötelesek lesznek vissza-, illetve áttérni a számviteli törvény hatálya alá, és nyitómérleget kell készíteniük, amelyet könyvvizsgálóval kell ellenőriztetniük. (Amennyiben a végelszámolást választják a nyitómérleget továbbra sem kell könyvvizsgálóval ellenőriztetni.)

 

A nem egyéni vállalkozó adóalanyok számára a kisvállalati adó (KIVA) lehet a régi KATA alternatívája.

 

FONTOS! Kérdés, hogy mi történik akkor, ha a KATA adóalanyiságot elvesztő vállalkozás bevétele 2022. szeptember 1-én több, mint a jelenlegi 12 millió forintos bevételi korlát időarányos része. Az új törvény szerint mindazon, jelenleg a KATA hatály alá tartozó adóalanynak, akinek adóalanyisága 2022 augusztus 31-én megszűnik és nem lépnek be az új KATA hatálya alá, annyiszor 1,5 millió forintnyi bevételt tekinthetnek bevételi értékhatárnak, ahány hónap után megfizették a tételes adót. A 40 százalékos mértékű kiegészítő adó megfizetésére az e feletti bevétel után lesznek kötelesek ezek a vállalkozások.

 

Mindemellett a jelenleg hatályos szabályok szerinti KATA alanyai számára más alternatív megoldások is megoldást jelenthetnek (pl. a magánszemélyeknek az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, hogy csak egy példát említsünk).

 

Eddig csak a KATA alanyai oldaláról vizsgáltuk a változásokat, de ez a megrendelői oldal feladatait és költségeit is érinti, érintheti. Ha vállalkozása számos KATA-s partnerrel áll kapcsolatban, érdemes áttekinteni, hogy az új KATA bevezetése mivel jár, illetve, hogy milyen kölcsönösen előnyös alternatív megoldások elérhetők a felek számára. Ennek körüljárásában, a szempontok mérlegelésében készséggel állunk rendelkezésére!

 

Üdvözlettel:

 

A K-X Consulting Csapata

 

A blogbejegyzésben található információk csupán tájékoztatásul szolgálnak. Ezek az információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául a tanácsadójával való előzetes konzultáció nélkül.