Sérelemdíj

A sérelemdíj nem mindig adómentes!

 

A munkaviszony fennállása során és annak megszűnésekor sok esetben fordul elő, hogy a munkáltató a munkavállalót személyiségi jogában megsérti vagy egyéb módon nem vagyoni hátrányt okoz számára. A munkáltatók körében bevett gyakorlat, hogy ebben az esetben a munkáltató munkavállalóval kötött megállapodás alapján meghatározott összegű sérelemdíj fizetésével orvosolja a munkavállaló sérelmét.

 

A munkáltatók számára úgy tűnhet, hogy a sérelemdíj juttatásával járó adóteher megállapítása egyszerű feladat, tekintve, hogy az Szja törvény szerint adómentes a sérelemdíj jogcímen magánszemélynek juttatott összeg. Azonban az adóhatóság szakmai álláspontja alapján a sérelemdíj juttatása kizárólag abban az esetben adómentes, ha a sérelemdíjat bírósági határozattal állapították meg vagy hagyták jóvá. Ezért, ha a munkavállaló és a munkáltató bírósági eljáráson kívül állapodtak meg abban, hogy a munkáltató nem vagyoni kár, személyiségi jogsértés kompenzációjaként bizonyos összegű sérelemdíjat fizet a munkavállalónak, a sérelemdíj a felek fennálló jogviszonyára tekintettel – ami jellemzően munkaviszony – adó- és járulékköteles juttatás lesz. Ez pedig azt jelenti, hogy a nettó összegben megállapított összegre meg kell fizetni a munkavállalói és a munkaadói adóterheket is. Így pld. egy 3 millió Ft összegű, bírósági eljáráson kívül megállapított sérelemdíj a munkaadónak valójában több mint 5 millió Ft-ba kerül.

 

Ezért szeretnénk felhívni arra a figyelmet, hogy az esetek jelentős részében sérelemdíj jogcímén juttatott bevétel valójában nem adómentes a munkavállaló számára. A sérelemdíj adózásának helytelen meghatározása, de úgy általánosságban véve a munkavállaló részére kifizetett, „kártérítésként” címkézett kifizetés automatikus adómentes minősítése komoly kockázatot jelenthet mindként érintett félnek.

 

Amennyiben a blogbejegyzéssel kapcsolatban kérdése merül fel, kérjük keresse K-X-es kapcsolattartóját a már ismert elérhetőségeken vagy várjuk levelét a nyari@k-xconsulting.com e-mail címre.

A blogbejegyzésben található információk csupán tájékoztatásul szolgálnak. Ezek az információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául a tanácsadójával való előzetes konzultáció nélkül.