KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

A BIREG KÖTELEZETTSÉGGEL KAPCSOLATBAN

 

2021.január 1-től új adminisztrációs kötelezettség, a BIREG kötelezettség terheli a

nemzetközi fuvarozásban részt vevő fuvarozókat és e nemzetközi fuvarozások

feladóit, illetve címzettjeit is.

Ebben az összefoglaló írásunkban a BIREG kötelezettséggel kapcsolatban leggyakrabban

felmerülő kérdésekre kívánunk válaszokat adni azzal, hogy a szabályozással kapcsolatban

még sok a kérdőjel mind a fuvarozói-, mind a feladói/címzetti, mind a tanácsadói oldalon, a

szabályozás pedig még jelenleg is csak alakul.

1. Mi az a BIREG?

Maga a BIREG rendszer egy engedély-regisztrációs informatikai rendszer (bi-reg: bilaterálisregisztráció,

ahol bilaterális = kétoldalú, kölcsönös), amiben adatokat lehet rögzíteni és

lekérdezni.

 

2. Mikortól hatályos a BIREG kötelezettség?

A BIREG kötelezettség 2021. január 1-től hatályos.

 

3. Mi a BIREG lényege?

A BIREG kötelezettség lényege a Magyarországot érintő (i) az engedélyköteles (ii) nemzetközi

fuvarozás ellenőrzés alá vonása. Ennek keretein belül a fuvarozóknak:

  • regisztrálniuk kell magukat a BIREG rendszerben;
  • bejelentést kell tenniük minden ilyen fuvareseményről.

A feladók és címzettek pedig kötelesek a fuvarozó BIREG regisztrációjának az ellenőrzésére

(hogy az megtörtént-e), szabálytalanság észlelése esetén a fuvarozó „feljelentésére” és a fuvar

dokumentálására. Regisztrációra – jelen állás szerint – csak 2021. július 1-től kötelezettek.

 

4.Melyek az engedélyköteles fuvarozások, ahol felmerülhet a BIREG?

A BIREG kötelezettség 2021. február 4-től a multi-/bilaterális-1, és CEMT engedéllyel2

tevékenykedő fuvarozókra terjed ki.

Megjegyzés: 2021. február 3-ig az 1072/2009/EK rendelet 4. cikke szerinti – nemzetközi közúti

árufuvarozásra kiadott – közösségi engedéllyel végzett fuvarozásokra is kiterjed a BIREG kötelezettség.

 

5.Saját számlás nemzetközi közúti áruszállítás esetén is kell foglalkozni a BIREG-gel?

Igen, a BIREG kötelezettség a saját számlás nemzetközi áruszállításra is vonatkozik.

 

6.Van jelenetősége, hogy a fuvarozásra mekkora tömegű járművel kerül sor?

Igen, van jelentősége, ugyanis csak a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb

össztömegű tehergépjárművel végzett fuvarfeladatokra és üresfutásra vonatkozik a BIREG

kötelezettség. DE kabotázs (lásd lentebb) fuvar esetén nincs súlyhatár.

Megjegyzés: 2021. február 3-ig a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végzők esetében ez a

súlyhatár 7,5 tonna.

 

7.Mikor tekintjük a fuvarozást „nemzetközinek”?

A fuvarozás akkor nemzetközi, ha:

•megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, de út közben

Magyarország területén kívül a tehergépjárműre árut raknak fel, vagy Magyarország

területén kívül arról árut raknak le, vagy

•megkezdésének vagy befejezésének a helye Magyarország területén kívül van, vagy

•megkezdésének a helye is és befejezésének helye is Magyarország területén kívül van,

de az árutovábbítás során az azt végző tehergépjármű érinti Magyarország területét is

vagy

•kabotázs fuvar (Magyarország területén nem magyar fuvarozók által folytatott belföldi

szállítási tevékenység).

1 A multi-/bilaterális engedélyek nemzetközi szerződések alapján megadott engedélyeket jelentenek.

2 A CEMT engedélyek olyan multilaterális engedélyek, amelyek feljogosítják a CEMT tagországokban működő fuvarozó

vállalkozásokat arra, hogy nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenységet folytassanak egy meghatározott

kvótarendszer alapján. Ennek keretében fuvarozási műveleteket teljesítsenek a CEMT tagországok között, és

tranzitforgalomban egy vagy több tagország területén keresztül, valamely CEMT tagországban nyilvántartásba vett

járművel. A CEMT engedélyeket az egyes tagországokban meghatározott követelmények függvényében a fuvarozó

vállalkozás székhelye szerinti tagország illetékes hatósága adja ki közúti árufuvarozási tevékenység végzésére

feljogosító engedéllyel rendelkező fuvarozó vállalkozás számára. Az engedélyeken nem szerepel a járművek forgalmi

rendszáma és fuvarnapló kíséri.

 

8.Ki minősül „feladónak”, illetve „címzettnek”?

Ezt nem határozza meg egyértelműen a jogszabály. Erre tekintettel a szó hétköznapi értelmében

az áru feladója, illetve címzettje a BIREG kötelezett.

 

9.Magánszemélyként is lehetek „feladó”, illetve címzett?

Magánszemély akkor lehet kötelezett, ha egyéni vállalkozó.

 

10.Vonatkozik rám a szabály, ha belföldön értékesítek?

Mivel a belföldi fuvar esetén nincs szükség BIREG regisztrációra, így általános esetben nem. DE mivel a kabotázs fuvar is nemzetközi fuvarnak minősül, ilyenkor a regisztrációs kötelezettség felmerülhet.

 

11.Vonatkozik rám a szabály, ha külföldre értékesítek?

Igen, feltéve persze, hogy a fuvar a fentiek szerint engedélyköteles.

 

12.Vonatkozik rám a szabály, ha külföldről szerzek be?

Igen, feltéve persze, hogy a fuvar a fentiek szerint engedélyköteles.

 

13.Ha vonatkozik rám a jogszabály, akkor mit kell csinálnom fuvarozóként?

BIREG regisztrációra van szükség, ami két lépcsőben zajlik. Az első lépcső maga a regisztráció, a második lépcső az egyes fuvaresemények bejelentése. A BIREG regisztráció itt végezhető el: https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login

 

14.Meddig szükséges regisztrálni?

Az első lépcsős regisztrációt a Magyarország területén végzett szállítási feladat megkezdése,

vagy a Magyarország területére történő belépés előtt el kell végezni.

A második lépcsős bejelentést Magyarország területére történő belépés és kilépés előtt,

továbbá magyarországi lerakodás vagy felrakodás esetén, a magyarországi lerakodáskor

továbbá a magyarországi felrakodáskor annak befejezéséig kell elvégezni.

 

15.A fuvarozó regisztrációja során milyen adatokat kell megadni?

•Közösségi vagy tevékenység engedélyszám;

•Vállalkozás neve;

•Székhely;

•Felhasználók adatai és jogosultságai (email cím és telefonszám).

 

16.A fuvar regisztrálásakor milyen adatokat kell rögzíteni és feltölteni a BIREG rendszerben?

Az adott szállítás adatait – a felrakó és a lerakó ország azonosító adatait – és az ehhez szükséges dokumentumokat.

 

17.Mit kell csinálni fuvarozóként a fuvar regisztrációját követően?

A fuvarozási engedélyt, valamint a BIREG regisztráció megtörténtéről a visszaigazolást a

magyarországi felrakás helyén a feladónak, magyarországi lerakás helyén a címzettnek köteles

bemutatni (saját számlás nemzetközi fuvarozás esetén erre természetesen nincs szükség).

 

18.Ha eladó vagy címzett vagyok, és a fentiek alapján vonatkozik rám a BIREG, milyen

kötelezettégeim vannak?

  • ellenőrzési kötelezettség
  • bejelentési kötelezettség
  • engedélykezelési kötelezettség.

 

19.Mit kell a címzettnek vagy a feladónak ellenőriznie?

•a részére bemutatott nemzetközi fuvarozási engedély megfelelőségét és

•a BIREG regisztráció megtörténtét.

Itt egyelőre észlelhető némi ellentmondás, ugyanis amíg a hivatalos honlap szerint az ellenőrzést

BIREG rendszerben kell ellenőrizni, addig a jogszabály szerint ez csak július 1-től lesz kötelező. Amint

további részletet tudunk meg a kötelezettséggel kapcsolatban, azt jelezni fogjuk.

 

20.Mit és hova kell a címzettnek vagy a feladónak bejelentenie?

Amennyiben a nemzetközi fuvarozási engedély vagy a BIREG regisztráció vonatkozásában

bármilyen problémát észlel, köteles azt

•a közlekedési hatóságnak vagy

•a vámhatóságnak, vagy

•a rendőrségnek

a hiba észlelését követően azonnal bejelenteni. Ráadásul a magyarországi feladó ilyen esetben

jogosult az áru felrakását megtagadni.

 

21.Mit jelent az engedélykezelési kötelezettség?

Azt, hogy a feladó és a címzett a fuvarnaplóra (CEMT engedély esetén) vagy az engedélyre

köteles

•rávezetni a fuvar alapadatait (hely, idő, km óra állás);

•azt lebélyegezni,

•a dokumentumról fénymásolatot készíteni,

•a fénymásolatot egy évig megőrizni, valamint

•a hatóság kérésére bemutatni.

 

22.Szükséges-e a címzettnek, feladónak regisztrálnia a BIREG rendszerben?

Csak 2021. július 1-től. Ettől az időponttól kezdődően ugyanis az engedélykezelési

kötelezettséget a BIREG rendszerben kell teljesítenie. Azaz a BIREG rendszerben ellenőrzik a

nemzetközi fuvarozási engedély meglétét, továbbá a BIREG rendszerben rögzítik, illetve töltik fel

az engedélykezelés körében rögzíteni szükséges adatokat (ld. előző pont), illetve a regisztrált

fuvarfeladathoz tartozó fuvarlevelet.

 

23.Van szankció, ha elmulasztom a kötelezettségem?

Most még nincs, de lesz. A szankciós szabályok csak 2021. február 1-vel lépnek hatályba a

következők szerint:

•A fuvarozó a BIREG regisztrációs kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén 800

ezer forint bírságra számíthat. A jogsértés súlyosságának a foka „nagyon súlyos”.

•A feladó, illetve a címzett a bejelentési és engedélykezelési kötelezettségének

elmulasztása esetén 300 ezer forint bírságot kaphat. A jogsértés súlyosságának a foka

„súlyos”.

 

24.Mi a BIREG kötelezettség jogszabályi háttere, ha utána szeretnék nézni?

A BIREG kötelezettségre vonatkozó szabályokat a jogalkotó a 2020. december 31-én kihirdetett

és másnap, 2021. január 1-én hatályba is lépett 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a

továbbiakban: Módosító rendelet) foglalta össze.

A Módosító rendelet egyrészt módosította a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját

számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját

számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok

módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Korm. rendelet)

szabályait. A BIREG kötelezettségre vonatkozó szabályok a Korm. rendelet 4/A. §-ban találhatók.

A Módosító rendelet másrészt február 1-vel módosítani fogja a közúti árufuvarozáshoz,

személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése

esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági

feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendeletet (Bírság rendelet) is.

 

A Bírság rendelet február 1-től hatályos 1. mellékletének 6. sora fogja meghatározni a BIREG

kötelezettség megsértése esetén kiszabható bírság súlyosságának a fokát, a bírság összegét és

azt, hogy ki a bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető

személy.

A Kormány 2021. január 27-én fogadta el a 18/2021. (I. 27.) Korm. rendeletet, amely 3. § a

kihirdetést követő 8. nappal, tehát 2021. február 4-vel ismét módosítja a szabályokat. A BIREG

kötelezettség 2021. február 4-től a multi-/bilaterális-3, és CEMT engedéllyel4 tevékenykedő

fuvarozóra terjed ki. 2021. február 3-ig az 1072/2009/EK rendelet 4. cikke szerinti – nemzetközi

közúti árufuvarozásra kiadott – közösségi engedéllyel végzett fuvarozásokra is kiterjed a BIREG

kötelezettség.

Továbbá 2021. február 3-ig a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végzők esetében a

BIREG bejelentésköteles súlyhatár 7,5 tonna volt, február 4-től ez a határ már 3,5 tonna. (ld. 6.

pont)

***

A hírlevelünkben található információk csupán tájékoztatásul szolgálnak. Ezek az információk

nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény

alapjául a tanácsadójával való előzetes konzultáció nélkül.

Amennyiben a leírtakkal kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, állunk szíves

rendelkezésre.

Üdvözlettel:

K-X Consulting Csapata

3 A multi-/bilaterális engedélyek nemzetközi szerződések alapján megadott engedélyeket jelentenek.

4 A CEMT engedélyek olyan multilaterális engedélyek, amelyek feljogosítják a CEMT tagországokban működő fuvarozó

vállalkozásokat arra, hogy nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenységet folytassanak egy meghatározott

kvótarendszer alapján. Ennek keretében fuvarozási műveleteket teljesítsenek a CEMT tagországok között, és

tranzitforgalomban egy vagy több tagország területén keresztül, valamely CEMT tagországban nyilvántartásba vett

járművel. A CEMT engedélyeket az egyes tagországokban meghatározott követelmények függvényében a fuvarozó

vállalkozás székhelye szerinti tagország illetékes hatósága adja ki közúti árufuvarozási tevékenység végzésére

feljogosító engedéllyel rendelkező fuvarozó vállalkozás számára. Az engedélyeken nem szerepel a járművek forgalmi

rendszáma és fuvarnapló kíséri.