KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

A BIREG kötelezettséggel kapcsolatban

2021. január 1-től új adminisztrációs kötelezettség, a BIREG kötelezettség terheli a nemzetközi fuvarozásban részt vevő fuvarozókat és e nemzetközi fuvarozások feladóit, illetve címzettjeit is.

Ebben az összefoglaló írásunkban a BIREG kötelezettséggel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdésekre kívánunk válaszokat adni azzal, hogy a szabályozással kapcsolatban még sok a kérdőjel mind a fuvarozói-, mind a feladói/címzetti, mind a tanácsadói oldalon, a szabályozás pedig még jelenleg is csak alakul. 

Amennyiben a leírtakkal kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, állunk szíves rendelkezésre.

Üdvözlettel:

A K-X Consulting Csapata

1. Mi az a BIREG?

Maga a BIREG rendszer egy engedély-regisztrációs informatikai rendszer (bi-reg: bilaterális-regisztráció, ahol bilaterális = kétoldalú, kölcsönös), amiben adatokat lehet rögzíteni és lekérdezni.

 

2. Mi a BIREG lényege?

A BIREG kötelezettség lényege, hogy 2021. január 1-től: 

 • az engedélyköteles nemzetközi fuvarozást végző fuvarozóknak – akár belföldiek, akár külföldiek – regisztrálniuk kell magukat a BIREG rendszerben, majd bejelentést kell tenniük minden egyes engedélyköteles nemzetközi fuvareseményről, amely Magyarországot érinti, és
 • az engedélyköteles nemzetközi fuvarok feladói és címzettjei kötelesek a BIREG regisztráció megtörténtének az ellenőrzésére, szabálytalanság észlelése esetén a fuvarozó „feljelentésére” és a fuvar dokumentálására.

 

3. Mikortól hatályos a BIREG kötelezettség?

A BIREG kötelezettség 2021. január 1-től hatályos. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy 2021. február 4-én két jelentős változás is hatályba lépett: 

 • a közösségi engedéllyel végzett fuvarozások február 4-től nem BIREG kötelezettek és 
 • 7,5 tonna helyett már a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel végzett saját számlás szállítások is BIREG kötelezettek február 4-től.

2021. július 1-vel pedig változni fog a feladók, illetve címzettek kötelezettsége is. Nekik is regisztrálniuk kell a BIREG rendszerben és ott kell adminisztrációs feladatokat elvégezniük (ld. 18. pont).

 

4. Milyen típusú fuvarokra vonatkozik a BIREG kötelezettség?

A BIREG kötelezettség a 2021. január 27-i módosítás értelmében 2021. február 4-től, a Magyarország területét érintő,

 • díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző, 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel,
 • a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző, 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel, továbbá
 • a Magyarország területén végzett kabotázs fuvarozást végző tehergépjárművel

végzett fuvarfeladatra és üresfutásra vonatkozik, ha az Magyarország területén engedélyköteles vagy engedély birtokában (kivéve a közösségi engedélyt) végzik.

2021. február 3-ig:

 • a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végzők esetében csak a 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel végzett fuvarfeladatok vonatkozásában merül fel BIREG kötelezettség.
 • az 1072/2009/EK rendelet 4. cikke szerinti – nemzetközi közúti árufuvarozásra kiadott – közösségi engedéllyel végzett fuvarozásokra is kiterjed a BIREG kötelezettség.

 

5. Melyek azok az engedélyköteles fuvarozások, ahol felmerülhet a BIREG?

A BIREG kötelezettség 2021. február 4-től a multi-/bilaterális-, és CEMT engedéllyel tevékenykedő fuvarozóra terjed ki. A BIREG kötelezettség ezért kizárólag azokra a fuvareseményekre vonatkozik, amelyek vonatkozásában (i) a fuvarozó harmadik (nem EU-s) országban honos, illetve (ii) a fuvar útvonala harmadik (nem EU-s) országon halad keresztül.

Fontos, hogy amennyiben magyar honosságú fuvarozóról van szó, akkor vonatkozásában BIREG kötelezettség sem merül fel (mivel a magyar fuvarozónak a magyar szakaszra bilaterális engedély nem kell.) CEMT engedély alatt végzett fuvarozás esetén viszont van BIREG kötelezettség. 

2021. február 3-ig az 1072/2009/EK rendelet 4. cikke szerinti – nemzetközi közúti árufuvarozásra kiadott – közösségi engedéllyel végzett fuvarozásokra is kiterjedt a BIREG kötelezettség. Fontos, hogy a saját számlás szállítás, amennyiben EU-s országok között történik és a szállító is EU-s honosságú, akkor BIREG kötelezettség nem merül fel.

 

6. Feladóként/címzettként hogyan tudom ellenőrizni, hogy egy fuvar közösségi-, multi-/bilaterális- vagy CEMT engedélyköteles?

Alapvetően a fuvarozó kötelezettsége bemutatni a feladó/címzett részre a fuvarozást lehetővé tevő engedélyét és felhívnia a feladó/címzett figyelmét, hogy a fuvar BIREG köteles.

Ugyanakkor a feladó/címzett köteles ellenőrizni az engedély meglétét, sőt, megfelelőségét is.

A feladó/címzett legegyszerűbben a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének honlapján található engedélykötelezettség-kereső és letölthető segédlet segítségével teljesítheti ezt a kötelezettségét, amelyek a következő linken érhető el.

https://www.mkfe.hu/hu/szolgaltatasokmenu/146-blog/10610-engedelyellenorzes.html 

 

7. Feladóként/címzettként hogyan tudom ellenőrizni, hogy a fuvar BIREG regisztrációja megtörtént?

Alapvetően a fuvarozó kötelezettsége a BIREG regisztráció megtörténtéről a visszaigazolást a magyarországi felrakás helyén a feladónak, magyarországi lerakás helyén a címzettnek bemutatni. 

Ugyanakkor a feladó/címzett köteles ellenőrizni a BIREG regisztráció megtörténtét. Ezt 2021. július 1-ig a fuvarozó által bemutatott okiratok alapján tudja ellenőrizni, ezt követően a BIREG rendszerben is lehetősége lesz vizsgálódni.

A feladó/címzett legegyszerűbben a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének honlapján található engedélykötelezettség-kereső és letölthető segédlet segítségével tudja azt ellenőrizni, hogy fuvar engedélyköteles-e, az engedély megfelelő-e, és ebből következtethet arra, hogy a fuvar BIREG kötelezett-e vagy sem. 

Az engedélykötelezettség-kereső és letölthető segédlet itt érhető el:

https://www.mkfe.hu/hu/szolgaltatasokmenu/146-blog/10610-engedelyellenorzes.html 

Amennyiben a fuvar BIREG kötelezett és megsem mutat be a fuvarozó engedélyt, vagy az nem megfelelő, akkor a feladónak/címzettnek „fel kell jelentenie” a fuvarozót. (ld. 22. pont)

 

8. Van jelentősége, hogy a fuvarozásra mekkora tömegű járművel kerül sor?

Általában el lehet mondani, hogy a 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel végzett fuvarfeladatokra és üresfutásra vonatkozik a BIREG kötelezettség.

Kabotázs fuvar esetén nincs súlyhatár.

2021. február 3-ig a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végzők esetében ez a súlyhatár 7,5 tonna volt.

 

9. Vonatkozik rám a szabály, ha külföldre értékesítek?

Csak amennyiben a fuvarozás multi-/bilaterális vagy CEMT engedélyhez kötött. De 2021. február 3-ig a közösségi engedéllyel végzett fuvarozás is BIREG kötelezett volt.

Abban, hogy az adott fuvarozási tevékenység milyen engedély-típus birtokában végezhető és így a fuvaresemény BIREG kötelezett-e vagy sem, segítséget nyújt a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének honlapján található engedélykötelezettség-kereső és letölthető segédlet, amelyek itt érhetők el:

https://www.mkfe.hu/hu/szolgaltatasokmenu/146-blog/10610-engedelyellenorzes.html 

 

10. Vonatkozik rám a szabály, ha külföldről szerzek be?

Csak amennyiben a fuvarozás multi-/bilaterális vagy CEMT engedélyhez kötött. De 2021. február 3-ig a közösségi engedéllyel végzett fuvarozás is BIREG kötelezett volt.

Abban, hogy az adott fuvarozási tevékenység milyen engedély-típus birtokában végezhető és így a fuvaresemény BIREG kötelezett-e vagy sem, segítséget nyújt a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének honlapján található engedélykötelezettség-kereső és letölthető segédlet, amelyek itt érhetők el:

https://www.mkfe.hu/hu/szolgaltatasokmenu/146-blog/10610-engedelyellenorzes.html 

 

11. Vonatkozik rám a szabály, ha külföldről szerzek be és csomagküldő szolgálat szállítja le a megrendelést 3,5 tonnát meg nem haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel?

Nem. Csak, a 3,5 tonnát meg haladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel végzett nemzetközi fuvarozásokra vonatkozik a BIREG kötelezettség.

 

12. Vonatkozik rám a szabály, ha külföldről szerzek be vagy külföldre adok fel és a csomagküldő szolgálat 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel szállítja az árut?

Csak akkor, ha a csomagküldő szolgálat harmadik-, nem EU-s országban honos, vagy maga a fuvar olyan útvonalon halad, amely harmadik-, nem EU-s országot érint.

A csomagküldő szolgálatok jellemzően miután behozzák az országba az árut, vagy mielőtt kiviszik innen, egy központi raktárban átrakodják azokat. Ezáltal a fuvarozás, amellyel eljut hozzánk a termék, vagy ahogyan az elszállításra kerül, az belföldi fuvarnak minősül. 

Kétség esetén a fuvarokmányok alapján megállapítható, hogy a fuvar nemzetközinek minősül-e vagy sem. 

Abban, hogy az adott fuvarozási tevékenység milyen engedély-típus birtokában végezhető, továbbá, hogy mit kell ellenőrizni az engedélyen, segítséget nyújt a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének honlapján található engedélykötelezettség-kereső és letölthető segédlet, amelyek itt érhetők el:

https://www.mkfe.hu/hu/szolgaltatasokmenu/146-blog/10610-engedelyellenorzes.html 

 

13. Vonatkozik rám a szabály, ha belföldön értékesítek?

Csak amennyiben kabotázs fuvarról van szó. 

 

14. Vonatkozik rám a szabály, ha mások részére nyújtok fuvarozási szolgáltatást?

Amennyiben díj ellenében végzett – engedélyköteles, kivéve a közösségi engedélyt – nemzetközi közúti árutovábbításról beszélünk és a fuvarfeladatot, vagy az üresfutást 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel végzik, a fuvar BIREG kötelezett lesz.

 

15. Vonatkozik rám a szabály, ha saját magam fuvarozom a termékeimet?

Ebben az esetben saját számlás (azaz, amikor a cég saját magának szállít), engedélyköteles (kivéve közösségi engedélyt), nemzetközi áruszállításról beszélünk. Amennyiben a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végző a fuvarfeladatot vagy az üresfutást 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművel végzik, a fuvar bejelentésköteles lesz.

 

16. Mikor tekintjük „nemzetközinek” a fuvarozást?

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítás akkor nemzetközi, ha:

 • megkezdésének és befejezésének a helye Magyarország területén van, de út közben Magyarország területén kívül a tehergépjárműre árut raknak fel, vagy Magyarország területén kívül arról árut raknak le, vagy
 • megkezdésének vagy befejezésének a helye Magyarország területén kívül van, vagy
 • megkezdésének a helye is és befejezésének helye is Magyarország területén kívül van, de az árutovábbítás során az azt végző tehergépjármű érinti Magyarország területét is.

A saját számlás közúti áruszállítás a fenti feltételek teljesülése esetén minősül nemzetközinek.

A kabotázs pedig attól lesz nemzetközi, hogy fogalmilag az adott országban pl. Magyarországon nem honos gazdasági szereplők közt megvalósuló fuvarozást értjük alatta.

 

17. Ki minősül „üzembentartónak” és ki „szállítónak”?

Az „üzembentartó” főszabály szerint a járművet hatósági jelzéssel ellátó ország hatóságai által kibocsátott okiratba bejegyzett üzembentartó (engedélyes, engedély jogosultja), ennek hiányában a tulajdonos. Bérelt tehergépjárművel történő szállítás esetén az üzembentartó a bérlő, illetve a használatba vevő.

A „szállító” az a gazdálkodó szervezet, amely a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végzi.

 

18. Ki minősül „feladónak”, illetve „címzettnek”?

Ezt nem határozza meg egyértelműen a jogszabály. Erre tekintettel a szó hétköznapi értelmében az áru feladója, illetve címzettje a BIREG kötelezett.

 

19. Magánszemélyként is lehetek „feladó”, illetve „címzett”?

Elvileg csak gazdálkodók lehetnek a BIREG kötelezettség címzettjei. Magánszemély akkor lehet kötelezett, ha egyéni vállalkozó.

 

20. Ha vonatkozik rám a jogszabály, akkor mit kell csinálnom fuvarozóként?

Röviden: el kell végezni a BIREG regisztrációt. 

A BIREG regisztráció két lépcsőben zajlik. Az első lépcső maga a regisztráció, a második lépcső az egyes fuvaresemények bejelentése.

A BIREG regisztráció itt végezhető el: https://bireg.gov.hu/bireg/#/account/login

Első lépcső – üzembentartói regisztráció

A – fentiek szerint – engedélyköteles nemzetközi fuvarozást végző tehergépjármű üzembentartója vagy a szállító:

 • a Magyarország területén végzett szállítási feladat megkezdése, vagy 
 • a Magyarország területére történő belépés előtt 

a BIREG rendszerben köteles rögzíteni a vállalkozás adatait.

A regisztráció során a következő adatokat kell megadni:

 • Közösségi (csak 2021. február 3-ig, utána nem kell megadni) vagy tevékenység engedélyszám
 • Vállalkozás neve
 • Székhely
 • Kapcsolat (email cím és telefonszám)

Egy cég minden regisztrált felhasználójának a BIREG rendszer által megadott cégazonosítót kell megadnia belépéskor a saját felhasználónevén kívül. Erre tekintettel javasoljuk, hogy válasszon egyszerű, könnyen megjegyezhető, a cégnévre hasonlító cégazonosítót.

Cégenként elég egy főnek regisztrálni. A járművezetőket belépés után az elsőként regisztrált ügyintéző tudja majd regisztrálni.

Második lépcső – adatrögzítési- és feltöltési kötelezettség

A BIREG rendszerben regisztrált tehergépjármű vezetője, vagy üzembentartója:

 • Magyarország területére történő belépés és kilépés előtt, továbbá
 • magyarországi lerakodás vagy felrakodás esetén, a magyarországi lerakodáskor továbbá a magyarországi felrakodáskor a felrakodás befejezéséig

köteles az adott szállítás adatait rögzíteni és az ehhez szükséges dokumentumokat feltölteni a BIREG rendszerbe.

+1 Kötelezettség – Tájékoztatási kötelezettség 

A fuvarozó a nemzetközi fuvarozási engedélyét, valamint a BIREG regisztráció megtörténtéről a visszaigazolást a magyarországi felrakás helyén a feladónak, magyarországi lerakás helyén a címzettnek köteles bemutatni.

 

21. Meddig kell regisztrálnia a fuvarozóknak?

Az előző pontban ismertetett első lépcsős regisztrációt a Magyarország területén végzett szállítási feladat megkezdése, vagy a Magyarország területére történő belépés előtt el kell végezni.

A szintén az előző pontban ismertetett második lépcsős bejelentést Magyarország területére történő belépés és kilépés előtt, továbbá magyarországi lerakodás vagy felrakodás esetén, a magyarországi lerakodáskor továbbá a magyarországi felrakodáskor annak befejezéséig kell elvégezni.

 

22. Ha értékesítő vagy beszerző vagyok, és vonatkozik rám a BIREG kötelezettég, mit kell csinálnom?

Az értékesítők és beszerzők – nevezzük őket feladóknak, illetve a címzetteknek – kötelezettségeit három csoportra lehet osztani:

 • ellenőrzési kötelezettség
 • bejelentési kötelezettség
 • engedélykezelési kötelezettség.

Ellenőrzési kötelezettség

A nemzetközi fuvar magyarországi feladója és címzettje (a továbbiakban: feladó és címzett) köteles ellenőrizni: 

 • a részére bemutatott nemzetközi fuvarozási engedély megfelelőségét és 
 • a BIREG regisztráció megtörténtét. 

Itt egyelőre észlelhető némi ellentmondás, ugyanis amíg a hivatalos honlap szerint az ellenőrzést BIREG rendszerben kell ellenőrizni, addig a jogszabály szerint ez csak július 1-től lesz kötelező. Amint további részletet tudunk meg a kötelezettséggel kapcsolatban, azt jelezni fogjuk.

Abban, hogy az adott fuvarozási tevékenység milyen engedély-típus birtokában végezhető, továbbá, hogy mit kell ellenőrizni az engedélyen segítséget nyújt a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének honlapján található engedélykötelezettség-kereső és letölthető segédlet, amelyek itt érhetők el:

https://www.mkfe.hu/hu/szolgaltatasokmenu/146-blog/10610-engedelyellenorzes.html 

Bejelentési kötelezettség

Amennyiben a feladó és a címzett a nemzetközi fuvarozási engedély vagy a BIREG regisztráció vonatkozásában bármilyen problémát észlel, köteles azt 

 • a közlekedési hatóságnak vagy 
 • a vámhatóságnak, vagy 
 • a rendőrségnek 

a hiba észlelését követően azonnal bejelenteni. 

A magyarországi feladó ilyen esetben jogosult az áru felrakását megtagadni.

Engedélykezelési kötelezettség

A feladó és a címzett 

 • a fuvarnaplóra (CEMT engedély esetén) vagy 
 • az engedélyre 

köteles rávezetni a fuvar alapadatait (hely, idő, km óra állás) és azt lebélyegezni, valamint köteles a dokumentumról fénymásolatot készíteni és a fénymásolatot egy évig megőrizni, valamint a hatóság kérésére bemutatni.

2021. július 1-től ez a kötelezettség úgy módosul, hogy a nemzetközi fuvar magyarországi feladója és címzettje a BIREG rendszerben köteles ellenőrizni a nemzetközi fuvarozási engedély meglétét, és a BIREG rendszerben köteles rögzíteni, illetve feltölteni a fenti adatokat, illetve a regisztrált fuvarfeladathoz tartozó fuvarlevelet.

Az engedélykezelésben is segítséget nyújt a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének honlapján található letölthető segédlet.

https://www.mkfe.hu/images/cikkek/dok/MKFE_engedelyellenorzesisegedlet_2020_net.pdf 

 

23. Mi változik 2021. július 1-től?

2021. július 1-től a feladók, illetve a címzettek engedélykezelési kötelezettsége (ld. előző pont) úgy módosul, hogy a nemzetközi fuvar magyarországi feladója és címzettje köteles lesz a BIREG rendszerben regisztrálni.

A feladók, illetve a címzettek ettől a naptól BIREG rendszerben ellenőrzik a nemzetközi fuvarozási engedély meglétét, továbbá a BIREG rendszerben rögzítik, illetve töltik fel az engedélykezelés körében rögzíteni szükséges adatokat (ld. előző pont), illetve a regisztrált fuvarfeladathoz tartozó fuvarlevelet.

 

24. Van szankció, ha elmulasztom a kötelezettségem?

A szankciós szabályok 2021. február 1-vel léptek hatályba a következők szerint:

 • A fuvarozó a BIREG regisztrációs kötelezettsége teljesítésének elmulasztása esetén 800 ezer forint bírságra számíthat. A jogsértés súlyosságának a foka „nagyon súlyos”.
 • A feladó, illetve a címzett a bejelentési és engedélykezelési kötelezettségének elmulasztása esetén 300 ezer forint bírságot kaphat. A jogsértés súlyosságának a foka „súlyos”.

A súlyosság fokának azért van jelentősége, mert a közúti fuvarozói szakmát gyakorló vállalkozásoknak jó hírnévvel kell rendelkezniük, hogy fuvarozást végezhessenek az Unióban. A fenti kötelezettségek elmulasztása azonban adott esetben az engedély elvesztéséhez vezethet.

 

25. Mi a BIREG kötelezettség jogszabályi háttere, ha utána szeretnék nézni?

A BIREG kötelezettségre vonatkozó szabályokat a jogalkotó a 2020. december 31-én kihirdetett és másnap, 2021. január 1-én hatályba is lépett 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Módosító rendelet) foglalta össze.

A Módosító rendelet egyrészt módosította a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályait. A BIREG kötelezettségre vonatkozó szabályok a Korm. rendelet 4/A. §-ban találhatók.

A Módosító rendelet másrészt február 1-vel módosította a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendeletet (Bírság rendelet) is.

A Bírság rendelet február 1-től hatályos 1. mellékletének 6. sora határozza meg a BIREG kötelezettség megsértése esetén kiszabható bírság súlyosságának a fokát, a bírság összegét és azt, hogy ki a bírságolással érintett cselekmény, mulasztás elkövetéséért felelőssé tehető személy.

A Kormány 2021. január 27-én fogadta el a 18/2021. (I. 27.) Korm. rendeletet, amely 3. § a kihirdetést követő 8. nappal, tehát 2021. február 4-vel ismét módosította a szabályokat.

A BIREG kötelezettség 2021. február 4-től a multi-/bilaterális-, és CEMT engedéllyel tevékenykedő fuvarozóra terjed ki. 2021. február 3-ig az 1072/2009/EK rendelet 4. cikke szerinti – nemzetközi közúti árufuvarozásra kiadott – közösségi engedéllyel végzett fuvarozásokra is kiterjedt a BIREG kötelezettség.

Továbbá, 2021. február 3-ig a saját számlás nemzetközi közúti áruszállítást végzők esetében a BIREG bejelentésköteles súlyhatár 7,5 tonna volt, február 4-től ez a határ már 3,5 tonna. (ld. 6. pont)

A 156/2009. (VII. 29.) Korm. Rendelet 12. melléklete sorolja fel a jelenleg hatályos bilaterális egyezményeket.

A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet ismerteti a CEMT engedélyek részletszabályait.

A közösségi engedélyekről a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló 2009. október 21-i 1072/2009/EK Rendelet – 4 cikkelye szól.

***

A hírlevelünkben található információk csupán tájékoztatásul szolgálnak. Ezek az információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául a tanácsadójával való előzetes konzultáció nélkül.