BIREG hírlevél

Tisztelt Ügyfelünk!

Szeretnénk röviden összefoglalni és tájékoztatással szolgálni a 2020. december 31-én a Magyar Közlönyben megjelent és 2021. január 1-én életbe lépett BIREG kötelezettséggel kapcsolatban. A BIREG rendszerben történő elektronikus fuvarregisztrációs kötelezettség a nemzetközi fuvarozás területén bevezetett új kötelezettség, mely érinti a fuvarozókat, de a fuvar feladóját, illetve címzettjét is.

 

FONTOS – A BIREG rendszer jelenleg még nem üzemel, erre tekintettel a következőkben ismertetett kötelezettségek megsértése esetén a hatóság február 1-ig nem szab ki büntetést.

 

A BIREG regisztrációval összefüggésben a nemzetközi fuvarozást engedéllyel végző fuvarozók és a nemzetközi fuvarozással szállított áruk feladói, illetve címzettjei kötelezettségei a következők:

 

Fuvarozói oldal kötelezettségei

 

2021. január 1-jétől a Magyarország területét érintő,

–        díj ellenében nemzetközi közúti árutovábbítást végző 3,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű,

–        a saját számlás (azaz amikor a cég saját magának szállít) nemzetközi közúti áruszállítást végző 7,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjármű, továbbá

–        a Magyarország területén végzett kabotázs fuvarozást végző tehergépjármű

adott fuvarfeladatra (az üresfutást is beleértve) érvényes, elektronikus fuvarregisztrációval (a továbbiakban: BIREG regisztráció) vehet részt a közúti forgalomban.

 

A BIREG regisztráció két lépcsőben zajlik:

 

1. lépcső – üzembentartói regisztráció

A – fentiek szerint – engedélyköteles nemzetközi fuvarozást végző tehergépjármű üzembentartója vagy a szállító:

–        a Magyarország területén végzett szállítási feladat megkezdése, vagy

–        a Magyarország területére történő belépés előtt

a közlekedési hatóság által üzemeltetett BIREG rendszerben köteles rögzíteni a vállalkozás adatait.

 

2. lépcső – adatrögzítési- és feltöltési kötelezettség

A BIREG rendszerben regisztrált tehergépjármű vezetője, vagy üzemben tartója:

–        Magyarország területére történő belépés és kilépés előtt, továbbá

–        magyarországi lerakodás vagy felrakodás esetén, a magyarországi lerakodáskor továbbá a magyarországi felrakodáskor a felrakodás befejezéséig

köteles az adott szállítás adatait rögzíteni és az ehhez szükséges dokumentumokat feltölteni a BIREG rendszerbe.

 

A fuvarozó a nemzetközi fuvarozási engedélyét, valamint a BIREG regisztráció megtörténtéről a visszaigazolást a magyarországi felrakás helyén a feladónak, magyarországi lerakás helyén a címzettnek köteles bemutatni.

 

A regisztrációs kötelezettség elmulasztása esetén 800 ezer Ft bírság szabható ki.

 

A feladói/címzetti oldal kötelezettségei

 

Ellenőrzési kötelezettség

A nemzetközi fuvar magyarországi feladója és címzettje (a továbbiakban: feladó és címzett) köteles ellenőrizni a részére bemutatott nemzetközi fuvarozási engedély megfelelőségét és a BIREG regisztráció megtörténtét.

 

Bejelentési kötelezettség

Amennyiben a feladó és a címzett a nemzetközi fuvarozási engedély vagy a BIREG regisztráció vonatkozásában bármilyen problémát észlel, köteles azt a közlekedési hatóságnak vagy a vámhatóságnak, vagy a rendőrségnek a hiba észlelését követően azonnal bejelenteni. A magyarországi feladó ilyen esetben jogosult az áru felrakását megtagadni.

 

Engedélykezelési kötelezettség

A feladó és a címzett a fuvarnaplóra (CEMT engedély esetén) vagy az engedélyre köteles rávezetni a fuvar alapadatait (hely, idő, km óra állás) és azt lebélyegezni, valamint köteles a dokumentumról fénymásolatot készíteni és a fénymásolatot egy évig megőrizni, valamint a hatóság kérésére bemutatni.

 

2021. júliusától ez a kötelezettség úgy módosul, hogy a nemzetközi fuvar magyarországi feladója és címzettje a BIREG rendszerben köteles ellenőrizni a nemzetközi fuvarozási engedély meglétét, és a BIREG rendszerben köteles rögzíteni, illetve feltölteni a fenti adatokat, illetve a regisztrált fuvarfeladathoz tartozó fuvarlevelet.

 

A fentiek elmulasztása esetén 300 ezer Ft bírság szabható ki.

 

Végül elmondható, hogy a szabályozással kapcsolatban sok a kérdőjel mind a fuvarozói-, mind a feladói/címzetti, mind a tanácsadói oldalon. A továbbiakban ezért folyamatosan jelentkezünk, amennyiben új információ merülne fel a BIREG kötelezettséggel kapcsolatban.

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel, a K-X Consulting csapata készséggel áll rendelkezésre.

 

Üdvözlettel:

A K-X Consulting Csapata