EXPORTHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓMENTES SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA

A júliusban kihirdetett nyári adócsomag (2018. évi XLI. törvény, kihirdetve: 2018. július 25.) több ponton változtatja az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) szabályait. A változások közül ezúttal a termékexporthoz kapcsolódó adómentes szolgáltatások szigorodó szabályaira hívjuk fel figyelmüket, mely több kérdést is felvet a gyakorlatban.

Exporthoz kapcsolódó adómentes szolgáltatások 2019. január 1. előtt

A magyar Áfa törvény jelenleg hatályos szabályai szerint adómentesen számlázható – többek között – a harmadik országba irányuló exportértékesítésekhez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. Tipikusan ilyen a fuvarozás és a fuvarhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások. 2019. január 1-jét megelőzően az adómentesség feltétele a jogszabály alapján csak az volt, hogy a termék és a szolgáltatás között közvetlen kapcsolat álljon fenn. A terméket értékesítő / beszerző, valamint a szolgáltatást nyújtó viszonyára vonatkozóan azonban az Áfa törvény nem tartalmazott kitételt.

Ezen változtat az Európai Bíróság tavalyi döntése, ami a jövő évtől az Áfa törvény szigorításában is megjelenik.

Az EUB döntése

Az Európai Bíróság (a továbbiakban: EUB) a C-288/16. számú, 2017. június 29-én hozott ítéletében egyértelművé tette, hogy a HÉA irányelvben előírt adómentesség feltétel nem csak az, hogy a szolgáltatás tárgyánál fogva hozzájáruljon az export végrehajtásához, hanem az is, hogy a szolgáltatást közvetlenül az áru exportőrének, címzettjének nyújtsák.

Az ítélet másik aspektusa, hogy EUB szerint nem minősül fuvarozási szolgáltatásnak- így a mentesség fel sem merülhet- olyan alvállalkozási szolgáltatások esetén, amikor az alvállalkozó nem saját, hanem megbízója eszközével fuvaroz.

Az Áfa törvény változása és annak gyakorlati hatásai

Az ítélet tehát megszorítóan értelmezi a HÉA irányelv rendelkezését, melyhez igazodva a nyári adócsomag révén a jövő évtől kezdődően a magyar jogszabályt az alábbiak szerint változtatja.

Új feltételként vezeti be az Áfa törvény,  hogy a szolgáltatás nyújtójának közvetlen kapcsolatban kell állnia azzal a személlyel, szervezettel, amely a terméket a kiviteli eljárás alá vonja (exportőr, vagy a címzett.) A megszorítás más speciális eljárás alá tartozó termékekhez (nem szabadfogalomban lévő termékekhez vagy bérmunkát követően harmadik országba feladott termékekhez) kapcsolódó szolgáltatásokat is.

Bár az importhoz kapcsolódó szolgáltatások áfa mentességi szabályai nem változnak, azonban kérdés, hogy ezeket a jövőben az Adóhatóság hogyan fogja értelmezni: a közvetlen kapcsolat feltétele az importáló személlyel – az export analógiájára- szintén felmerülhet.

Lehetséges adókedvezmények

Amennyiben a szolgáltatások adómentességét a felek helytelenül alkalmazzák, a szolgáltatás nyújtója számára ügylet áfa hiányt okozhat, mely következménye  50%-ig terjedő adóbírság és késedelmi pótlék fizetés lehet.

Ha azonban a szolgáltató- hibásan- áfát számít fel az egyébként mentességet élvező ügyletre, a számla befogadóját hozhatja kellemetlen helyzetbe, hiszen a jogosulatlanul felszámított áfa levonása miatt ő ugyancsak – az áfa visszafizetésén túl- adóbírsággal (áfa hiány 50%) és késedelmi pótlékkal sújtható. Fontos! A mentesség alkalmazása nem opcionális, hanem a törvény által előírt szabály, így az Adóhatóság jogosan tehet kifogást a feleslegesen felszámított áfa visszaigénylése miatt.

A helyes gyakorlat kialakítása (mentesség/ áfa felszámítása, dokumentálás stb.) tehát mindkét fél érdeke.

Csapatunk készséggel áll rendelkezésére az átállásban és minden kérdés egyeztetése érdekében.

Telefon: +36 20 772 1032

e-mail: nyari@k-xconsulting.com